Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2014

neveersayneveer
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który zakocha się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
neveersayneveer
2925 a700
Reposted fromimyours imyours
3613 46b2 500
Reposted fromqueenmoeblob queenmoeblob
neveersayneveer
3365 94cc
Reposted frombaconpancakes baconpancakes

January 08 2014

neveersayneveer
2241 4271 500
Reposted fromsmokejoints smokejoints viajunior13 junior13
neveersayneveer
1092 999b

January 06 2014

neveersayneveer
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. Jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem. Znikam.
Reposted fromnutt nutt viadreamlike dreamlike
neveersayneveer
3908 86de
Reposted fromsneakyy sneakyy viathelittleprince thelittleprince
1747 2060 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viadreamlike dreamlike

December 18 2013

neveersayneveer
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromznamysie znamysie

December 17 2013

5855 5c80 500
Reposted fromnicepussy nicepussy
neveersayneveer
5968 31ca
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo

December 13 2013

neveersayneveer

December 11 2013

neveersayneveer
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
neveersayneveer
czasami rozmowa nie jest potrzebna.. czasami wystarczy przytulenie, albo po prostu obecność..
— ...
Reposted fromkatalama katalama viathelittleprince thelittleprince
neveersayneveer
5965 33cc
Reposted fromIriss Iriss viathelittleprince thelittleprince

December 09 2013

neveersayneveer
5851 1d4d
Reposted frommartynkowa martynkowa
6056 493a

itzdeadpoolbxtch:

justabebopbaby:

kasue:

car sex positions ;-)

Its been forever since I had car sex .

I still haven’t had sex in my car :/

Reposted fromillicitdreamer illicitdreamer
6101 f926 500
Reposted frombamba bamba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl