Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2013

neveersayneveer
5884 7469
Reposted frompanicstricken panicstricken

November 30 2013

neveersayneveer
7526 f4b1
neveersayneveer
neveersayneveer
1122 3744
Reposted fromadriannak adriannak viadreamlike dreamlike

November 21 2013

neveersayneveer
2953 0079
 
     I miss you.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme
neveersayneveer
2979 44d7
Reposted fromscorpix scorpix
“anonymous totallus” | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadreamlike dreamlike
neveersayneveer
Nie myśl o tym, że wszystko się kończy. Myśl, że wszystko się dopiero zaczyna.
— Marek Hłasko
Reposted fromadriannak adriannak viadreamlike dreamlike
neveersayneveer
9258 21e0
Reposted fromcaraseen caraseen viadreamlike dreamlike
neveersayneveer
Nie lubię, kiedy ktoś lekceważy moje uczucia. Ja się otwieram, rozbieram, flaki wypruwam, a ktoś mówi: "przesadzasz" - to nie fair.
— .
Reposted fromkatisz katisz viadreamlike dreamlike
neveersayneveer
Zaczyna mnie to wszystko wykańczać. Chciałbym zostać w swoim łóżku, spać całymi dniami i mieć wszystko w dupie.
— Niestety, nie mogę
neveersayneveer
Widzimy to co chcemy widzieć, wierzymy w co chcemy uwierzyć i to działa. Tak bardzo się okłamujemy, że z czasem kłamstwa zaczynają wydawać się prawdą. 
— Meredith, GA
Reposted frommy-life my-life viaburdel burdel
neveersayneveer
2763 1172
Reposted fromflesz flesz viathelittleprince thelittleprince
neveersayneveer
  Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromIriss Iriss viathelittleprince thelittleprince
neveersayneveer
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromdeviate deviate viathelittleprince thelittleprince
neveersayneveer
Po pierwsze szczerość, bez niej nic nie wyjdzie
neveersayneveer
neveersayneveer
"Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało."

— Dmitry Glukhovsky
neveersayneveer
7070 6a36
Reposted fromgruubas gruubas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl